Agenţia Servicii Publice

Servicii utilizate frecvent

Vizualizează informaţia privind accesarea datelor cu caracter personal



Serviciul permite solicitantului să vizualizeze informația privind operatorii care au prelucrat datele cu caracter personal și timpul prelucrării acestora

Comandă serviciul

Comandă certificatul de înmatriculare pentru vehicul (comodat)



Comanda online a Certificatului de înmatriculare a vehiculului pentru folosinţă gratuită se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului.

Comandă serviciul

Obţine informaţie despre vehicul online



Serviciul permite acordarea informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim online, în baza datelor conţinute în RST

Comandă serviciul

Comandă Oficiul mobil de documentare (OMD)



Comanda on-line a Oficiului mobil de documentare se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului

Comandă serviciul

Comandă adeverinţa privind permisul de conducere deținut și alte date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule



Comanda online a adeverinţei privind permisul (ele) de conducere, precum și a altor date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului serviciului

Comandă serviciul

Comandă preschimbarea permisului de conducere



Comanda online a preschimbării permisului de conducere se efectuează în baza cererii electronice a titularului permisului de conducere

Comandă serviciul

Solicită programarea online



Serviciul ”Programare online” permite înscrierea on-line la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale I.P. Agenţia Serivicii Publice

Comandă serviciul

Rezervează numărul de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate



Serviciul permite rezervarea online a numărului de înmatriculare ce conține simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă).

Comandă serviciul

Verifică IDNP



Serviciul permite verificarea online a IDNP-ului persoanei, dacă există și dacă persoana este în viața

Comandă serviciul