Agenţia Servicii Publice

Calculează costul blanchetei

Informaţii generale:

Serviciul GRATUIT ”Calculatorul costului” este destinat comodităţii plasării comenzilor pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice în domeniul confecţionării blanchetelor pe rizograf.

Solicitantul, de sine stătător, setează tipul produsului, cerințele tehnice și grafice, cantitatea dorită și primește informația despre prețul final al produselor examinate cu o eventuală posibilitate de a efectua comanda acestora.

Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1: Accesaţi serviciul solicitat
Pasul 2: Completați sau bifați parametrii necesari din fiecare câmp