Agenţia Servicii Publice

Calculează costul ștampilei

Informaţii generale:

Serviciul GRATUIT ”Calculatorul costurilor” este destinat comodităţii plasării comenzilor pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice în domeniul confecţionării ştampilelor.

Solicitantul, de sine stătător, setează tipul produsului, cerințele tehnice și grafice, cantitatea dorită și primește informația despre prețul final al produselor examinate cu o eventuală posibilitate de a efectua comanda acestora.

Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1: Accesaţi serviciul solicitat
Pasul 2: Completați sau bifați parametrii necesari din fiecare câmp