Agenţia Servicii Publice

Examen practic [cat. A]

Atenție!

  • La proba practică sunt admise DOAR persoanele ce au susținut cu succes examenul la proba teoretică.
  • Persoana care a obţinut calificativul „Respins” poate susţine un  nou examen numai după o perioadă de cel puţin 11 zile calendaristice – pentru proba practică.
  • În scopul organizării deservirii cît mai dinamice și calitative, este necesară prezența la examen cu o anticipare de maximum 45 min.
  • Programarea repetată la un  nou examen poate fi efectuată și va fi valabilă doar după obținerea calificativului „Respins”.
  • Numărul fișei de școlarizare se va verifica la momentul prezentării pentru admiterea la examen.

Mostra fisa scolarizare

  • În cazul necorespunderii numărului documentului, persoana nu va fi admisă la examen.
Am luat cunoștință și sunt de acord cu condițiile menţionate