Agenţia Servicii Publice

Vizualizează datele despre domiciliu

Informații generale:

Serviciul „Date despre domiciliu” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai buletinului de identitate electronic sau ai altui certificat al cheii publice.

Serviciul „Date despre domiciliu ” Vă va afișa datele:

  • Tipul vizei;
  • Data înregistrării vizei;
  • Data expirării vizei;
  • Țara;
  • Raionul;
  • Strada;
  • Casa;
  • Blocul;
  • Apartamentul.

Informația va fi oferită pentru vizualizare, după procedura de autentificare prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului MPass.

Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului